Categories
 
 
Mercaderies perilloses en l'àmbit de la circulació. ADR
30 €
 
40 € (opositors NO afiliats)
45 € (no afiliats)
Matricula't
30 €
 
40 € (opositors NO afiliats)
45 € (no afiliats)
 
Matricula't
(FEPOL114 /0923) Mercaderies Perilloses En L'àmbit De La Circulació. ADR
(25 HORES) 


🗓️ Dates:  De l' 01 al 30 de setembre de 2023
✏️
 Inscripcions:  fins al dia 03 de setembre
🖥️ Plataforma: plataforma fepol.yourcavee.com
☁️ 
 Modalitat: en línia + examen final presencial
🚔
 Famílies professionals moss@: Merita per USC (FAMÍLIA PROFESSIONAL SEGURETAT CIUTADANA) Nivell 1 Seguretat
Ciutadana, Protecció Persones I Béns, Atenció A La Ciutadania, Trànsit, Protecció Especial, Ordre Públic, Guia
Caní, Intervenció Muntanya, Subsòl, Intervenció En Medi Aquàtic, Intervenció Especial, Desactivació
D’artefactes Explosius. NRBQ.

🥈
 Puntuació: 0,20 segons barem de mossos. Tots els cursos meriten al CONCURS GENERAL I DE PROMOCIÓ.
 
ESTRUCTURA DEL CURS

1. Mòdul Online: TEMARI + EXAMEN ONLINE (que equival al 30% de la nota)
2. Mòdul presencial: EXAMEN PRESENCIAL ( que equival al 70% de la nota)
    Dins del curs, cal reservar la seu amb el dia i l'hora a la pestanya RESERVA D’EXAMENS PRESENCIALS

 
DESTINATARIS

- Opositors 👍🏻  i aspirants a les policies de Catalunya
- Policies

- Funcionaris de presons i sanitaris
 
FORMA DE PAGAMENT


 
  25 hores40 hores
AFILIATS A LA FEPOLEl cobrament del curs es farà amb un càrrec al teu compte bancari on tens domiciliada la quota sindical30 €40 €
OPOSITORS "AFILIATS"Transferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                                 
30 €40 €
OPOSITORSTransferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                                 
40 €50 €
UGTTransferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                     
30 €40 €
NO AFILIATSTransferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                     
45 €55 €
 
 
MÉS INFORMACIÓ

Formació de la ICSI FEPOL
Av. Meridiana, 614, Barcelona
Tel. 933 426 810
📧 formacio@fepol.cat 
www.formacio.fepol.cat


 
 
Informació

01. NORMATIVA APLICABLE AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
02. ESTRUCTURA DEL ADR.
03. PERSONAS FÍSICAS QUE INTERVIENEN EN EL TRANSPORTE, LA CARGA Y LA DESCARGA
04. CLASIFICACIÓN DE LAS MERCADERÍAS PELIGROSAS
05. METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN BÁSICA EN EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS PELIGROSAS
06. DOCUMENTACIÓN ESPECIFICA QUE DEBE LLEVAR LOS VEHÍCULOS ADR 
07. REQUISITOS RELATIVOS AL MATERIAL DE TRANSPORTE
08. DISPOSITIVO DE LIMITADOR DE VELOCIDAD
09. PROTECCIÓN DE LA PARTE POSTERIOR 
10. HOMOLOGACIÓN I MARCAJE DE LOS ENVASES Y EMBALAJES                     
11. MARCAS Y ETIQUETAS DE PELIGRO
12. SEÑALIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEDICADOS AL TRANSPORTE DE MATERIAS PELIGROSAS
13. FORMA DE LLEVAR COLOCADOS LOS PANELES Y LAS ETIQUETAS EN LOS VEHÍCULOS 
14. TIPOS DE VEHÍCULOS
15. TIPOS DE TRANSPORTES
16. EXCEPCIONES DE CUMPLIR LA ADR DURANTE EL TRANSPORTE
17. OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA
18. NORMAS ACTUACIÓN EN CASO DE AVERÍA O ACCIDENTE (RD 97/2014)
19. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CARGA Y LA DESCARGA Y A LA MANIPULACIÓN
20. RESTRICCIÓN A LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN MERCANCIAS PELIGROSAS SEGÚN LA RESOLUCIÓN INT/332/2021
21. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN
22. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CISTERNA
23. ANNEX: MODIFICACIONES ADR RELACIONADES CON EL COVID 19         
Política de Cookies