Categories
 
 
Incendis estructurals
30 €
 
45 € (no afiliats)
Matricula't
30 €
 
45 € (no afiliats)
 
Matricula't
(FEPOL208 /0424) INCENDIS ESTRUCTURALS
(25 HORES)


🗓️ Dates: Del 01 al 29 de febrer de 2024
✏️ Inscripcions: fins el dia 03 de febrer.
🖥️
 Plataforma: plataforma fepol.yourcavee.com
☁️ 
 Modalitat: en línia + examen final presencial els dies 21 i 28 de febrer 2024.
🚔
 Famílies professionals moss@: Merita per INVESTIGACIÓ (FAMÍLIA PROFESSIONAL D'NVESTIGACIÓ) Investigació Bàsica, Policia Científica Bàsica, Investigació Avançada, Seguiments I Vigilàncies, Investigació Interna, Mitjans Tècnics, Informació, Anàlisis, Policia Científica Avançada.
🥈 Puntuació: 0,10 segons barem de mossos. Tots els cursos meriten al CONCURS GENERAL I DE PROMOCIÓ.
 
ESTRUCTURA DEL CURS

1. Mòdul Online: TEMARI + EXAMEN ONLINE (que equival al 30% de la nota)
2. Mòdul presencial: EXAMEN PRESENCIAL ( que equival al 70% de la nota)
    Dins del curs, cal reservar la seu amb el dia i l'hora a la pestanya RESERVA D’EXAMENS PRESENCIALS

 
DESTINATARIS

- Opositors 👎🏼  i aspirants a les policies de Catalunya NO PODEN
- Policies


 
FORMA DE PAGAMENT
 
  25 hores40 hores
AFILIATS A LA FEPOLEl cobrament del curs es farà amb un càrrec al teu compte bancari on tens domiciliada la quota sindical30 €40 €
OPOSITORS
----------------NO PODEN---------------                          
-------------------
UGTTransferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                     
30 €40 €
NO AFILIATTransferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                     

 
45 €55 €
 
 
MÉS INFORMACIÓ

Formació de la ICSI FEPOL
Av. Meridiana, 614, Barcelona
Tel. 933 426 810
📧 formacio@fepol.cat 
www.formacio.fepol.cat


 
 
Informació

01. MARC LEGAL
02. EL FOC
03. TRANSMISSIÓ DEL CALOR
04. IGNICIÓ I INFLAMABILITAT
05. CLASSIFICACIÓ DELS PROCESSOS DE COMBUSTIÓ
06. DINAMICA DEL FOC
07. FLASH OVER
08. BACK DRAFT
09. FLUX D’INCENDI
10. LA INVESTIGACIÓ POLICIAL
11. LA IOTP
11.1 IOTP EXTERIOR
11.2 IOTP INTERIOR
12. PRESA DE MOSTRA D’INCENDIS
13. INFORME DEL SINISTRE
14. ESTRUCTURA DE L’INFORME    
Política de Cookies