Categories
 
 
 
acTIC
Certificats oficials d'àctic.
  acTIC
C6 - Tractament de la informació numèrica (ACTIC) 
Domini ampli en l'ús de les TIC. Usuari amb capacitat per aprofitar al màxim les prestacions de les TIC, de contruir usos alternatius i de donar suport a altres persones.                                               
Inscripcions:01/09/23  a  31/12/24
Durada:01/09/23  a  31/12/24
50 hores
30 €
75.0 € (no afiliats)
50.0 € (opositors NO afiliats)
  acTIC
C8 - Presentació de continguts 
Domini ampli en l'ús de les TIC. Usuari amb capacitat per aprofitar al màxim les prestacions de les TIC, de construir usos alternatius i de donar suport a altres persones.                           
Inscripcions:01/09/23  a  31/12/24
Durada:01/09/23  a  31/12/24
50 hores
30 €
75.0 € (no afiliats)
50.0 € (opositors NO afiliats)
  acTIC
C4 - Tractament de la informació escrita (ACTIC) 
Domini ampli en l'ús de les TIC. Usuari amb capacitat per aprofitar al màxim les prestacions de les TIC, de construir usos alternatius i de donar suport a altres persones.                                                  
Inscripcions:01/09/23  a  31/12/24
Durada:01/09/23  a  31/12/24
50 hores
30 €
75.0 € (no afiliats)
50.0 € (opositors NO afiliats)
  acTIC
C5 - Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (ACTIC) 
Domini ampli en l'ús de les TIC. Usuari amb capacitat per aprofitar al màxim les prestacions de les TIC, de contruir usos alternatius i de donar suport a altres persones.                                   
Inscripcions:01/09/23  a  31/12/24
Durada:01/09/23  a  31/12/24
50 hores
30 €
75.0 € (no afiliats)
50.0 € (opositors NO afiliats)
  acTIC
Pack acTIC Nivel 3 - Avançat (Competències 4 i 6) 
Mitjançant la matriculació a aquest pack de cursos tindràs accés a les competències 4 i 6 del Nivell Avançat d'ACTIC.                               
Inscripcions:01/09/23  a  31/12/24
Durada:01/09/23  a  31/12/24
100 hores
50 €
100.0 € (no afiliats)
65.0 € (opositors NO afiliats)
  acTIC
Pack acTIC Nivel 3 - Avançat (Competències 4, 6 i 8) 
Mitjançant la matriculació a aquest pack de cursos tindràs accés a les competències 4, 6 i 8 del Nivell Avançat d'ACTIC.                                 
Inscripcions:01/09/23  a  31/12/24
Durada:01/09/23  a  31/12/24
150 hores
65 €
120.0 € (no afiliats)
80.0 € (opositors NO afiliats)
  acTIC
PACK acTIC - Nivell Avançat (Escull cuantes competències vols fer) 
Mitjançant aquesta opció de matriculació pots escollir de quantes competències ets vols matricular. Els preus són:
. 1 competència: 30 euros. NO AFILIAT 50 euros
. 2 competències: 50 euros. NO AFILIAT 100 euros
. 3 competències: 65 euros. NO AFILIAT 150 euros
. 4 competències: 80 euros. NO AFILIAT 200 euros
. 5 competències: 90 euros.  NO AFILIAT 300 euros  
.  
Inscripcions:01/09/23  a  31/12/24
Durada:01/09/23  a  31/12/24
250 hores
90 €
300.0 € (no afiliats)
(opositors NO poden) 
  acTIC
acTIC Nivell 2 - Certificat INTERMIG (Totalment on-line) 
El nivell 2, com a nivell de referència, inclou les 8 competències. No cal tenir acreditat l’1 per presentar-s’hi.   
Tens la possibilitat, voluntàriament, d'assistir a  una tutoria presencial.                  
Inscripcions:15/03/24  a  30/04/24
Durada:01/01/24  a  30/09/24
100 hores
30 €
75.0 € (no afiliats)
50.0 € (opositors NO afiliats)
Política de Cookies