Categories
 
 
C6 - Tractament de la informació numèrica (ACTIC)
Domini ampli en l'ús de les TIC. Usuari amb capacitat per aprofitar al màxim les prestacions de les TIC, de contruir usos alternatius i de donar suport a altres persones.                                              
30 €
 
50 € (opositors NO afiliats)
75 € (no afiliats)
Matricula't
30 €
 
50 € (opositors NO afiliats)
75 € (no afiliats)
 
Matricula't


IMPORTANT!!! Cal adjuntar el comprovant del pagament al formulari de sol·licitud de matriculació al curs.

 

Per dubtes/consultes sobre el curs us podeu adreçar a actic@fepol.catForma't al nostre campus

 

FEPOL ofereix el curs de formació d'ACTIC en línia, on l'alumne podrà accedir a tot el temari, realitzar proves i exàmens d'autoavaluació durant el temps que necessiti per preparar la prova oficial.

L'alumne decidirà el centre col·laborador on vol realitzar la prova definitiva, podent escollir la nostra seu com a lloc de l'examen presencial.

La taxa de dret a l'examen s'haurà d'abonar directament a la pàgina d'inscripció oficial de l'ACTIC: pàgina d'inscripció
 


Pagament del curs:

 PreuObservacions
Persones afiliades30 €Pagament mitjançant targeta o transferència
Familiars dels nostres afiliats30€Pagament mitjançant transferència (fer constar el nom de la persona afiliada)
Opositors50€Pagament mitjançant targeta o transferència
Personal d'administració de la DGP50€Pagament mitjançant targeta o transferència
Persones No afiliades75€Pagament mitjançant targeta o transferència
 

S'ha de fer el pagament per targeta bancària o bé fer l’ingrés del preu del curs al compte bancari ES13 0182 8181 1202 0227 0841.

S’haurà de fer constar NOM I COGNOMS – ACTIC N3_C6.

IMPORTANT!!! Cal adjuntar el comprovant del pagament al formulari de sol·licitud de matriculació al curs.


 

Un cop feta la matrícula, dies abans d'iniciar el curs, rebràs un mail amb l'usuari i la paraula de pas. Si ja has fet un curs previ al campus, les claus seran les mateixes però, veuràs que tens accés a aquest curs.


En aquest curs ens prepararem la competència C6 – Tractament numèrica de la informació del nivell avançat de l’acTIC.

L’acreditació del nivell avançat o nivell 3 consta de 5 competències i a diferència del nivell mitjà, es realitza una prova per cadascuna de les competències.
C4 – Tractament de la informació escrita
C5 – Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
C6 – Tractament de la informació numèrica.
C7 – Tractament de les dades.
C8 – Presentació de continguts.

Per poder obtenir el certificat de nivell avançat és necessari superar satisfactòriament la prova de 2 competències com a mínim.
 
Cada prova consta de 25 preguntes i 35 minuts per completar-les.


Preguntes freqüents (clica)


 
                                   

Temari.

 • Configuració de la finestra d’aplicació.
 • Mecanismes d’importació i exportació de fitxers.
 • Utilització de rangs de dades.
 • Utilització de les eines avançades de format.
 • Eines de seguretat d’un full.
 • Vinculació d’informació entre diferents fitxers.
 • Ús de plantilles.
 • Funcions complexes.
 • Representació de gràfiques complexes.
 • Edició d’aspectes de les gràfiques.
 • Manipulació de dades amb taules dinàmiques.
 • Representació de diferents escenaris.
 • Utilització de macros.
 • Full de càlcul en el núvol.
                                   
Política de Cookies