Categories
 
 
OPOSITORS
Cursos que per "temàtica policial" poden fer els opositors
  PACKSOPOSITORS
PAQUET FORMATIU 15 
NOU PAQUET EXCLUSIU AFILIATS!!  APROFITA PER FORMAR-TE I ASSOLIR ELS TEUS OBJECTIUS PROFESSIONALS
*OPOSITORS "AFILIATS" SI PODEN
         
Durada:01/07/22  a  31/12/23
270 €
 
(opositors NO poden) 
  PACKSOPOSITORS
PAQUET FORMATIU 10 
NOU PAQUET EXCLUSIU AFILIATS!!  APROFITA PER FORMAR-TE I ASSOLIR ELS TEUS OBJECTIUS PROFESSIONALS
*OPOSITORS "AFILIATS" SI PODEN
                
Durada:01/07/22  a  31/12/23
200 €
 
(opositors NO poden) 
  PACKSOPOSITORS
PAQUET FORMATIU 25 
NOU PAQUET EXCLUSIU AFILIATS!!  APROFITA PER FORMAR-TE I ASSOLIR ELS TEUS OBJECTIUS PROFESSIONALS
*OPOSITORS "AFILIATS" SI PODEN
               
Durada:01/07/22  a  31/12/23
400 €
 
(opositors NO poden) 
  TOTES LES FAMÍLIES PROFOPOSITORS
Llei Orgànica 4-2015, De 30 De Març, De Protecció De La Seguretat Ciutadana. Perspectiva Policial 
 
Durada:01/09/23  a  30/09/23
25 hores
30 €
45.0 € (no afiliats)
40.0 € (opositors NO afiliats)
  SEGURETAT CIUTADANAOPOSITORS
Mercaderies perilloses en l'àmbit de la circulació. ADR 
 
Durada:01/09/23  a  30/09/23
25 hores
30 €
45.0 € (no afiliats)
40.0 € (opositors NO afiliats)
  INVESTIGACIÓOPOSITORS
Psicologia Del Testimoni 
 
Durada:01/09/23  a  30/09/23
25 hores
30 €
45.0 € (no afiliats)
40.0 € (opositors NO afiliats)
  TOTES LES FAMÍLIES PROFOPOSITORS
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN L'ÀMBIT POLICIAL 
 
Durada:01/10/23  a  31/10/23
25 hores
30 €
45.0 € (no afiliats)
40.0 € (opositors NO afiliats)
  SEGURETAT CIUTADANAOPOSITORS
TRANSPORTS DE VIATGERS PER CARRETERA 
 
Durada:01/10/23  a  31/10/23
25 hores
30 €
45.0 € (no afiliats)
40.0 € (opositors NO afiliats)
  INVESTIGACIÓOPOSITORS
SEGURETAT PRIVADA 
 
Durada:01/10/23  a  31/10/23
25 hores
30 €
45.0 € (no afiliats)
40.0 € (opositors NO afiliats)
  TOTES LES FAMÍLIES PROFOPOSITORS
PROCEDIMENT PENAL 
 
Durada:01/10/23  a  31/10/23
25 hores
30 €
45.0 € (no afiliats)
40.0 € (opositors NO afiliats)
  SEGURETAT CIUTADANAOPOSITORS
SEGURETAT VIÀRIA 
 
Durada:01/11/23  a  30/11/23
25 hores
30 €
45.0 € (no afiliats)
40.0 € (opositors NO afiliats)
  MIXTE (USC i INV)OPOSITORS
INTRODUCCIÓ ALS INCENDIS FORESTALS 
 
Durada:01/11/23  a  30/11/23
25 hores
30 €
45.0 € (no afiliats)
40.0 € (opositors NO afiliats)
  TOTES LES FAMÍLIES PROFOPOSITORS
Suport I Actuacions Policials En Situacions D\'emergència 
 
Durada:01/11/23  a  30/11/23
25 hores
30 €
45.0 € (no afiliats)
40.0 € (opositors NO afiliats)
Política de Cookies