Categories
 
 
TOTES LES FAMÍLIES PROF
Puntua a totes les famílies i al Concurs General
  TOTES LES FAMÍLIES PROFOPOSITORS
Ètica I Deontologia Policial 
 
Durada:01/05/24  a  31/05/24
25 hores
30 €
45.0 € (no afiliats)
40.0 € (opositors NO afiliats)
  TOTES LES FAMÍLIES PROFOPOSITORS
Codi penal - PART ESPECÍFICA - Falsetats. Delictes contra l'administració pública i la justícia 
 
Durada:01/05/24  a  31/05/24
25 hores
30 €
45.0 € (no afiliats)
40.0 € (opositors NO afiliats)
  TOTES LES FAMÍLIES PROFOPOSITORS
Llei Orgànica 4-2015, De 30 De Març, De Protecció De La Seguretat Ciutadana. Perspectiva Policial 
 
Durada:01/06/24  a  30/06/24
25 hores
30 €
45.0 € (no afiliats)
40.0 € (opositors NO afiliats)
  TOTES LES FAMÍLIES PROFOPOSITORS
Curs sobre Ciberdelictes (40 HORES) 
 
Durada:01/06/24  a  30/06/24
40 hores
40 €
55.0 € (no afiliats)
50.0 € (opositors NO afiliats)
  TOTES LES FAMÍLIES PROF
Curs De Recerca D'informació en Fonts Obertes. Cercadors I Navegadors Web. 40 HORES 
Obtenir els coneixements teòrics i pràctics en matèria dels atestats d'ordre públic i seguretat ciutadana, i poder aplicar-los des d’una perspectiva policial.                          
Durada:01/06/24  a  30/06/24
40 hores
40 €
55.0 € (no afiliats)
(opositors NO poden) 
  TOTES LES FAMÍLIES PROFNOVETATS
ARMA CURTA. TIR EN SEC (ENTRENAMENT AMB PISTOLA) 
*Sessió presencial el dia 17 de juny de 2024 en horari marc de 9 a 17 hores. Si vols viure l'experiència d'aprendre dels millors ara tens una oportunitat única, reservada a 8 alumnes, que realitzaran la sessió pràctica amb formadors experts. * RECONEGUT ISPC - EXCLUSIU POLICIES EN ACTIU.                         
Durada:01/06/24  a  30/06/24
25 hores
79 €
99.0 € (no afiliats)
(opositors NO poden) 
  TOTES LES FAMÍLIES PROF
Curs De Psicologia Criminal En L'Àmbit Policial. 40 HORES 
 
Durada:01/07/24  a  31/07/24
40 hores
40 €
55.0 € (no afiliats)
(opositors NO poden) 
  TOTES LES FAMÍLIES PROFOPOSITORS
CODI PENAL. PART GENERAL II. QÜESTIONS GENERALS SOBRE LA RESPONSABILITAT CRIMINAL I INTRODUCCIÓ AL DRET PENITENCIARI 
 
Durada:01/07/24  a  31/07/24
25 hores
30 €
45.0 € (no afiliats)
40.0 € (opositors NO afiliats)
  TOTES LES FAMÍLIES PROFOPOSITORS
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN L'ÀMBIT POLICIAL 
 
Durada:01/07/24  a  31/07/24
25 hores
30 €
45.0 € (no afiliats)
40.0 € (opositors NO afiliats)
  TOTES LES FAMÍLIES PROF
CURS D'IDENTIFICACIÓ DE VEHICLES I ESTUDI DE DOCUMENTACIÓ. 40 HORES 
 
Durada:01/07/24  a  31/07/24
40 hores
40 €
55.0 € (no afiliats)
(opositors NO poden) 
Política de Cookies