Categories
 
 
FPB (Funcions Policials Bàsiques)
Puntuen només al Concurs General
  FPB (Funcions Policials Bàsiques)
Vigilància penitenciaria, custòdia i trasllats 
 
Durada:01/04/24  a  30/04/24
25 hores
30 €
 
(opositors NO poden) 
Política de Cookies