Categories
 
 
SEGURETAT CIUTADANA
Puntuen per tota la família de Seguretat Ciutadana i al Concurs General
  SEGURETAT CIUTADANAOPOSITORS
Curs d' Actuació Policial amb Gossos 
 
Durada:01/04/24  a  30/04/24
25 hores
30 €
45.0 € (no afiliats)
40.0 € (opositors NO afiliats)
  SEGURETAT CIUTADANAOPOSITORS
Violència masclista 
 
Durada:01/04/24  a  30/04/24
25 hores
30 €
45.0 € (no afiliats)
40.0 € (opositors NO afiliats)
  SEGURETAT CIUTADANA
REGULACIÓ LEGAL DE LES ACTUACIONS BÀSIQUES DE SEGURETAT CIUTADANA 
 
Durada:01/04/24  a  30/04/24
25 hores
30 €
45.0 € (no afiliats)
40.0 € (opositors NO afiliats)
  SEGURETAT CIUTADANA
Protecció De Persones I Béns. Control De Pas I Dispositius Estàtics De Control 
 
Durada:01/05/24  a  31/05/24
25 hores
30 €
45.0 € (no afiliats)
(opositors NO poden) 
  SEGURETAT CIUTADANA
Curs d'aspectes teòrics i pràctics dels atestats SC d'ordre públic i seguretat ciutadana 
Obtenir els coneixements teòrics i pràctics en matèria dels atestats d'ordre públic i seguretat ciutadana, i poder aplicar-los des d’una perspectiva policial.                     
Durada:01/05/24  a  31/05/24
40 hores
40 €
55.0 € (no afiliats)
(opositors NO poden) 
  SEGURETAT CIUTADANA
Actuacions en l'àmbit de la violència domèstica i de gènere 
 
Durada:01/06/24  a  30/06/24
25 hores
30 €
45.0 € (no afiliats)
(opositors NO poden) 
  SEGURETAT CIUTADANAOPOSITORS
Policia Rural I 
 
Durada:01/06/24  a  30/06/24
25 hores
30 €
45.0 € (no afiliats)
40.0 € (opositors NO afiliats)
  SEGURETAT CIUTADANAOPOSITORS
CURS DE CONEIXEMENTS MARÍTIMS EN L’ÀMBIT POLICIAL (40 HORES) 
 
Durada:01/06/24  a  30/06/24
40 hores
40 €
55.0 € (no afiliats)
50.0 € (opositors NO afiliats)
Política de Cookies