Categories
 
 
Pack acTIC Nivel 3 - Avançat (Competències 4, 6 i 8)
Mitjançant la matriculació a aquest pack de cursos tindràs accés a les competències 4, 6 i 8 del Nivell Avançat d'ACTIC.                             
65 €
 
80 € (opositors NO afiliats)
120 € (no afiliats)
Matricula't
65 €
 
80 € (opositors NO afiliats)
120 € (no afiliats)
 
Matricula't

IMPORTANT!!! Cal adjuntar el comprovant del pagament al formulari de sol·licitud de matriculació al curs.

Per dubtes/consultes sobre el curs us podeu adreçar a actic@fepol.cat
 

Forma't al nostre campus

FEPOL ofereix el curs de formació d'ACTIC en línia, on l'alumne podrà accedir a tot el temari, realitzar proves i exàmens d'autoavaluació durant el temps que necessiti per preparar la prova oficial.

L'alumne decidirà el centre col·laborador on vol realitzar la prova definitiva, podent escollir la nostra seu com a lloc de l'examen presencial.

La taxa de dret a l'examen s'haurà d'abonar directament a la pàgina d'inscripció oficial de l'ACTIC: pàgina d'inscripció
 

Pagament del curs:

 PreuObservacions
Persones afiliades65€Pagament mitjançant targeta o transferència

Familiars dels nostres afiliats
65€Pagament mitjançant transferència (fer constar el nom de la persona afiliada)

Opositors
80€Pagament mitjançant targeta o transferència

Personal d'administració de la DGP
80€Pagament mitjançant targeta o transferència

Persones No afiliades
120€Pagament mitjançant targeta o transferència
 
S'ha de fer el pagament per targeta bancària o bé fer l’ingrés del preu del curs  al compte bancari ES13 0182 8181 1202 0227 0841.
S’haurà de fer constar NOM I COGNOMS – PACK_C4_C6 C8

IMPORTANT!!! Cal adjuntar el comprovant del pagament al formulari de sol·licitud de matriculació al curs.
 
També es pot fer el pagament mitjançant targeta bancària. 

Un cop feta la matrícula, dies abans d'iniciar el curs, rebràs un mail amb l'usuari i la paraula de pas. Si ja has fet un curs previ al campus, les claus seran les mateixes però, veuràs que tens accés a aquest curs.


En aquest curs et prepararem les competències C4, C6 i C8.

L’acreditació del nivell avançat o nivell 3 consta de 5 competències i a diferència del nivell mitjà, es realitza una prova per cadascuna de les competències.

C4 – Tractament de la informació escrita
C5 – Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
C6 – Tractament de la informació numèrica.
C7 – Tractament de les dades.
C8 – Presentació de continguts.

Per poder obtenir el certificat de nivell avançat és necessari superar satisfactòriament la prova de 2 competències com a mínim.

Cada prova consta de 25 preguntes i 35 minuts per completar-les.


Preguntes freqüents                                       
Competència 4:
 1. Funcions avançades de text.
 2. Marges i marcadors.
 3. Creació d’índexs.
 4. Visualització de documents.
 5. Imatges i efectes.
 6. Modificació de preferències.
 7. Opcions avançades d'ortografia i gramàtica.
 8. Correspondència de correu.
 9. Formularis electrònics.
 10. Enllaços.
 11. Macros.
 12. Tractament de text en núvol.
 
Competència 6:
 1. Configuració de la finestra d’aplicació.
 2. Mecanismes d’importació i exportació de fitxers.
 3. Utilització de rangs de dades.
 4. Utilització de les eines avançades de format.
 5. Eines de seguretat d’un full.
 6. Vinculació d’informació entre diferents fitxers.
 7. Ús de plantilles.
 8. Funcions complexes.
 9. Representació de gràfiques complexes.
 10. Edició d’aspectes de les gràfiques.
 11. Manipulació de dades amb taules dinàmiques.
 12. Representació de diferents escenaris.
 13. Utilització de macros.
 14. Full de càlcul en el núvol.
 
 Competència 8:
 1. Disseny
 2. Transicions
 3. Animacions
 4. Configuració de la presentació
 5. Opcions avançades d'ortografia i gramàtica
 6. Enllaços
 7. Publicació
 8. Presentació en núvol. 
  
 

 

                        
Política de Cookies