Categories
 
 
C5 - Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (ACTIC)
Domini ampli en l'ús de les TIC. Usuari amb capacitat per aprofitar al màxim les prestacions de les TIC, de contruir usos alternatius i de donar suport a altres persones.                                  
30 €
 
50 € (opositors NO afiliats)
75 € (no afiliats)
Matricula't
30 €
 
50 € (opositors NO afiliats)
75 € (no afiliats)
 
Matricula't
IMPORTANT!!! Cal adjuntar el comprovant del pagament al formulari de sol·licitud de matriculació al curs.

Per dubtes/consultes sobre el curs us podeu adreçar a actic@fepol.cat

Forma't al nostre campus

FEPOL ofereix el curs de formació d'ACTIC en línia, on l'alumne podrà accedir a tot el temari, realitzar proves i exàmens d'autoavaluació durant el temps que necessiti per preparar la prova oficial.

L'alumne decidirà el centre col·laborador on vol realitzar la prova definitiva, podent escollir la nostra seu com a lloc de l'examen presencial.

La taxa de dret a l'examen s'haurà d'abonar directament a la pàgina d'inscripció oficial de l'ACTIC: pàgina d'inscripció
 

Pagament del curs:

 PreuObservacions
Persones afiliades30 €Pagament mitjançant targeta o transferència
Familiars dels nostres afiliats30 € 
Opositors50 €Pagament mitjançant targeta o transferència
Personal d'administració de la DGP50 €Pagament mitjançant targeta o transferència
Persones No afiliades75 €Pagament mitjançant targeta o transferència
 
S'ha de fer el pagament per targeta bancària o bé fer l’ingrés del preu del curs  al compte bancari ES13 0182 8181 1202 0227 0841.
S’haurà de fer constar NOM I COGNOMS – C5 Nivell avançat

IMPORTANT!!! Cal adjuntar el comprovant del pagament al formulari de sol·licitud de matriculació al curs.
 
També es pot fer el pagament mitjançant targeta bancària. 

Un cop feta la matrícula, dies abans d'iniciar el curs, rebràs un mail amb l'usuari i la paraula de pas. Si ja has fet un curs previ al campus, les claus seran les mateixes però, veuràs que tens accés a aquest curs.


En aquest curs et prepararem per la competència C5.

L’acreditació del nivell avançat o nivell 3 consta de 5 competències i a diferència del nivell mitjà, es realitza una prova per cadascuna de les competències.

C4 – Tractament de la informació escrita
C5 – Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
C6 – Tractament de la informació numèrica.
C7 – Tractament de les dades.
C8 – Presentació de continguts.

Per poder obtenir el certificat de nivell avançat és necessari superar satisfactòriament la prova de 2 competències com a mínim.

Cada prova consta de 25 preguntes i 35 minuts per completar-les.


Preguntes freqüents                       
Competència 5.1 - Creació d'imatges digitals. 
5.1.1 - Conceptes elementals.
5.1.2 - Emprar eines de dibuix.
5.1.3 - Filtres. 
5.1.4 - Capes. 

Competència 5.2 - Edició avançada de so. 
5.2.1 - Conceptes elementals.
5.2.2 - Treballar amb pistes de so. 
5.2.3 - Efectes de so. 
5.2.4 - Còdecs i formats de so. 

Competència 5.3 - Edició avançada de vídeo. 
5.3.1 - Conceptes elementals.
5.3.2 - Edició de vídeo. 
5.3.3 - Formats i còdecs de vídeo.                     
Política de Cookies