Categories
 
 
Llei Orgànica 4-2015, De 30 De Març, De Protecció De La Seguretat Ciutadana. Perspectiva Policial
30 €
 
40 € (opositors NO afiliats)
45 € (no afiliats)
Matricula't
30 €
 
40 € (opositors NO afiliats)
45 € (no afiliats)
 
Matricula't
(FEPOL018 /0923) Llei Orgànica 4-2015, De 30 De Març, De Protecció De La Seguretat Ciutadana. Perspectiva Policial
(25 HORES)


🗓️ Dates:  De l'01 al 30 de setembre de 2023
✏️
 Inscripcions: fins al dia 03 de setembre
🖥️ Plataforma: plataforma fepol.yourcavee.com
☁️ 
 Modalitat: en línia + examen final presencial
🚔
 Famílies professionals moss@: Merita per TOTES LES FAMÍLIES. (USC – INVESTIGACIÓ – SUPORT TÈCNIC
🥈
 Puntuació: 0,20 segons barem de mossos. Tots els cursos meriten al CONCURS GENERAL I DE PROMOCIÓ.
 
ESTRUCTURA DEL CURS

1. Mòdul Online: TEMARI + EXAMEN ONLINE (que equival al 30% de la nota)
2. Mòdul presencial: EXAMEN PRESENCIAL ( que equival al 70% de la nota)
    Dins del curs, cal reservar la seu amb el dia i l'hora a la pestanya RESERVA D’EXAMENS PRESENCIALS

 
DESTINATARIS

- Opositors 👍🏻  i aspirants a les policies de Catalunya
- Policies

- Funcionaris de presons i sanitaris
 
FORMA DE PAGAMENT


 
  25 hores40 hores
AFILIATS A LA FEPOLEl cobrament del curs es farà amb un càrrec al teu compte bancari on tens domiciliada la quota sindical30 €40 €
OPOSITORS "AFILIATS"Transferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                                 
30 €40 €
OPOSITORSTransferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                                 
40 €50 €
UGTTransferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                     
30 €40 €
NO AFILIATSTransferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                     
45 €55 €
 
 
MÉS INFORMACIÓ

Formació de la ICSI FEPOL
Av. Meridiana, 614, Barcelona
Tel. 933 426 810
📧 formacio@fepol.cat 
www.formacio.fepol.cat


 
 
Introducció:

00. ÍNDEX
01. INTRODUCCIÓ A LA LLEI ORGÀNICA 4/15.
02. ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LA LLEI ORGÀNICA 4/15.
03. PERSPECTIVA POLICIAL DEL CAPÍTOL I LLEI ORGÀNICA 4/15, DISPOSICIONS GENERALS.
04. PERSPECTIVA POLICIAL DEL CAPÍTOL II LLEI ORGÀNICA 4/15, DOCUMENTACIÓ I IDENTIFICACIÓ PERSONAL.
05. PERSPECTIVA POLICIAL DEL CAPÍTOL III LLEI ORGÀNICA 4/15, ACTUACIONS PEL
MANTENIMENT I RESTABLIMENT DE LA SEGURETAT CIUTADANA.
06. PERSPECTIVA POLICIAL DEL CAPÍTOL IV LLEI ORGÀNICA 4/15, POTESTATS ESPECIALS DE POLICIA ADMINISTRATIVA DE SEGURETAT.
07. PERSPECTIVA POLICIAL DEL CAPÍTOL V LLEI ORGÀNICA 4/15, RÈGIM SANCIONADOR.
08. PERSPECTIVA POLICIAL DEL CAPÍTOL V LLEI ORGÀNICA 4/15, RÈGIM SANCIONADOR. INFRACCIONS I SANCIONS.  
Política de Cookies