Categories
 
 
 
SEGURETAT PRIVADA
30 €
 
40 € (opositors NO afiliats)
45 € (no afiliats)
Matricula't
30 €
 
40 € (opositors NO afiliats)
45 € (no afiliats)
 
Matricula't
(FEPOL216 /1023) SEGURETAT PRIVADA
(25 HORES)


🗓️ Dates:   Del 01 al 31 d’octubre de 2023
✏️
 Inscripcions: fins al dia 03 d’octubre
🖥️ Plataforma: plataforma fepol.yourcavee.com
☁️ 
 Modalitat: en línia + examen final presencial
🚔
 Famílies professionals moss@: Merita per INVESTIGACIÓ (FAMÍLIA PROFESSIONAL D'NVESTIGACIÓ) Investigació Bàsica, Policia Científica Bàsica, Investigació Avançada, Seguiments I Vigilàncies, Investigació Interna, Mitjans Tècnics, Informació, Anàlisis, Policia Científica Avançada.
🥈
 Puntuació: 0,20 segons barem de mossos. Tots els cursos meriten al CONCURS GENERAL I DE PROMOCIÓ.
 
ESTRUCTURA DEL CURS

1. Mòdul Online: TEMARI + EXAMEN ONLINE (que equival al 30% de la nota)
2. Mòdul presencial: EXAMEN PRESENCIAL ( que equival al 70% de la nota)
    Dins del curs, cal reservar la seu amb el dia i l'hora a la pestanya RESERVA D’EXAMENS PRESENCIALS

 
DESTINATARIS

- Opositors 👍🏻  i aspirants a les policies de Catalunya
- Policies

- Funcionaris de presons i sanitaris
 
FORMA DE PAGAMENT


 
  25 hores40 hores
AFILIATS A LA FEPOLEl cobrament del curs es farà amb un càrrec al teu compte bancari on tens domiciliada la quota sindical30 €40 €
OPOSITORS "AFILIATS"Transferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                                 
30 €40 €
OPOSITORSTransferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                                 
40 €50 €
UGTTransferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                     
30 €40 €
NO AFILIATSTransferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                     
45 €55 €
 
 
MÉS INFORMACIÓ

Formació de la ICSI FEPOL
Av. Meridiana, 614, Barcelona
Tel. 933 426 810
📧 formacio@fepol.cat 
www.formacio.fepol.cat


 
 
Informació

00. INTRODUCIÓ
01. TEMA 1. MARC NORMATIU, COMPETECIAL I INSTITUCIONAL
02. TEMA 2. EMPRESES DE SEGURETAT
03. TEMA 3. PERSONAL DE SEGURETAT
04. TEMA 4. ESTABLIMENTS OBLIGATSA ADOPTAR MESURES DE SEGURETAT
05. TEMA 5. SERVEIS DE VIDEOVIGILÀNCIA
06. TEMA 6. ACTUACIONS POLICIALS
07. TEMA 7. CONTROL ADMINISTRATIU
08. TEMA 8. RÈGIM SANCIONADOR
09. TEMA 9. XARXA DE COL.LABORACIÓ
10. ANNEX 1. VOCABULARI GENERAL 
11. ANNEX 2. VOCABULARI TÈCNIC       
Política de Cookies