Categories
 
 
Codi penal- PART ESPECÍFICA. Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic
30 €
 
40 € (opositors NO afiliats)
45 € (no afiliats)
Matricula't
30 €
 
40 € (opositors NO afiliats)
45 € (no afiliats)
 
Matricula't
(FEPOL007 /0124) CODI PENAL. PART ESPECÍFICA. DELICTES CONTRA EL PATRIMONI I L'ORDRE SOCIOECONÒMIC
(25 Hores)


🗓️ Dates: del 01 al 31 de gener de 2024
✏️
 Inscripcions:  fins al dia 03 de gener
🖥️ Plataforma: plataforma fepol.yourcavee.com
☁️ 
 Modalitat: en línia + examen final presencial els dies 24 i 31 de gener 2024
🚔 Famílies professionals moss@: Merita per totes les famílies. (USC – INVESTIGACIÓ – SUPORT TÈCNIC)
🥈 Puntuació: 0,10 segons barem de mossos. Tots els cursos meriten al CONCURS GENERAL I DE PROMOCIÓ.
 
ESTRUCTURA DEL CURS

1. Mòdul Online: TEMARI + EXAMEN ONLINE (que equival al 30% de la nota)
2. Mòdul presencial: EXAMEN PRESENCIAL ( que equival al 70% de la nota)
    Dins del curs, cal reservar la seu amb el dia i l'hora a la pestanya RESERVA D’EXAMENS PRESENCIALS

 
DESTINATARIS

- Opositors 👍🏻  i aspirants a les policies de Catalunya
- Policies

- Funcionaris de presons i sanitaris
 
FORMA DE PAGAMENT
 
  25 hores40 hores
AFILIATS A LA FEPOLEl cobrament del curs es farà amb un càrrec al teu compte bancari on tens domiciliada la quota sindical30 €40 €
OPOSITORSTransferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                                 
40 €50 €
UGTTransferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                     
30 €40 €
NO AFILIATTransferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                     

 
45 €55 €
 
 
MÉS INFORMACIÓ

Formació de la ICSI FEPOL
Av. Meridiana, 614, Barcelona
Tel. 933 426 810
📧 formacio@fepol.cat 
www.formacio.fepol.cat


 
 
INFORMACIÓ

1. DELICTES CONTRA EL PATRIMONI I L'ORDRE SOCIOECONÒMIC       
2. EL FURT
3. EL FURT DE COSA PRÒPIA                                                                       
4. EL DELICTE DE ROBATORI AMB FORÇA.
5. ROBATORI AMB VIOLÈNCIA I/O INTIMIDACIÓ                                         
6. EXTORSIÓ.
7. ROBATORI I FURT D'ÚS DE VEHICLE.                                                     
8. USURPACIÓ
9. ESTAFA                                                                                                       
10. ADMINISTRACIÓ DESLLEIAL
11. APROPIACIÓ INDEGUDA         
12. DIFERÈNCIES ENTRE L'ESTAFA, EL FURT I L'APROPIACIÓ INDEGUDA
13. DEFRAUDACIÓ DE FLUID ELÈCTRIC I ANÀLOGUES                           
14. FRUSTACIÓ DE L'EXECUCIÓ
15. INSOLVÈNCIES PUNIBLES     
16. ALTERACIÓ DE PREUS EN CONCURSOS I SUBASTES PÚBLIQUES
17. DANYS                                                                                                     
18. DANYS EN COSA PROPIA D'UTILITAT SOCIAL
19. DELICTES RELATIUS A LA PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECTUAL     
20. DELICTES CONTRA LA PROPIETAT INDUSTRIAL, ...      
Política de Cookies