Categories
 
 
Codi Penal. Part Específica. Delictes Contra El Medi Ambient I La Seguretat Col·lectiva
30 €
 
40 € (opositors NO afiliats)
45 € (no afiliats)
Matricula't
30 €
 
40 € (opositors NO afiliats)
45 € (no afiliats)
 
Matricula't
(FEPOL008 /0224) Codi Penal. Part Específica. Delictes Contra El Medi Ambient I La Seguretat Col·lectiva
(25 Hores)


🗓️ Dates: del 01 al 29 de febrer de 2024
✏️
 Inscripcions:  fins al dia 03 de febrer
🖥️ Plataforma: plataforma fepol.yourcavee.com
☁️ 
 Modalitat: en línia + examen final presencial els dies 21 i 28 de febrer 2024.
🚔 Famílies professionals moss@: Merita per totes les famílies. (USC – INVESTIGACIÓ – SUPORT TÈCNIC)
🥈 Puntuació: 0,10 segons barem de mossos. Tots els cursos meriten al CONCURS GENERAL I DE PROMOCIÓ.
 
ESTRUCTURA DEL CURS

1. Mòdul Online: TEMARI + EXAMEN ONLINE (que equival al 30% de la nota)
2. Mòdul presencial: EXAMEN PRESENCIAL ( que equival al 70% de la nota)
    Dins del curs, cal reservar la seu amb el dia i l'hora a la pestanya RESERVA D’EXAMENS PRESENCIALS

 
DESTINATARIS

- Opositors 👍🏻  i aspirants a les policies de Catalunya
- Policies

- Funcionaris de presons i sanitaris
 
FORMA DE PAGAMENT
 
  25 hores40 hores
AFILIATS A LA FEPOLEl cobrament del curs es farà amb un càrrec al teu compte bancari on tens domiciliada la quota sindical30 €40 €
OPOSITORSTransferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                                 
40 €50 €
UGTTransferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                     
30 €40 €
NO AFILIATTransferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                     

 
45 €55 €
 
 
MÉS INFORMACIÓ

Formació de la ICSI FEPOL
Av. Meridiana, 614, Barcelona
Tel. 933 426 810
📧 formacio@fepol.cat 
www.formacio.fepol.cat


 
 
INFORMACIÓ

00. INTRODUCCIÓ ALS DELICTES CONTRA EL MEDI AMBIENT
01. DELICTES SOBRE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI
02. DELICTES SOBRE EL PATRIMONI HISTÒRIC
03. DELICTES CONTRA ELS RECURSOS NATURALS I EL MEDI AMBIENT
04. DELICTES RELATIUS A LA PROTECCIÓ DE LA FLORA I FAUNA I ANIMALS DOMÈSTICS
05. DELICTES DE RISC CATSTRÒFIC
06. INCENDIS
07. COMENTARI DE LA LLEI ORGÀNICA 10/1995 CP - Llibre Segon, modificat amb la 1/2015     
Política de Cookies