Categories
 
 
SOBRE INFRACCIONS CONTRA L'ORDRE PÚBLIC
30 €
 
45 € (no afiliats)
Matricula't
30 €
 
45 € (no afiliats)
 
Matricula't
(FEPOL121 /0224) SOBRE INFRACCIONS CONTRA L'ORDRE PÚBLIC
(25 HORES)


🗓️ Dates:  de l'01 al 29 de febrer de 2024
✏️
 Inscripcions: fins al dia 03 de febrer
🖥️
 Plataforma: plataforma fepol.yourcavee.com
☁️ 
 Modalitat: en línia + examen final presencial els dies 21 i 28 de febrer 2024.
🚔
 Famílies professionals moss@: Merita per USC (FAMÍLIA PROFESSIONAL SEGURETAT CIUTADANA) Nivell 1
Seguretat Ciutadana, Protecció Persones I Béns, Atenció A La Ciutadania, Trànsit, Protecció Especial,
Ordre Públic, Guia Caní, Intervenció Muntanya, Subsòl, Intervenció En Medi Aquàtic, Intervenció
Especial, Desactivació D’artefactes Explosius. NRBQ

🥈
 Puntuació: 0,10 segons barem de mossos. Tots els cursos meriten al CONCURS GENERAL I DE PROMOCIÓ.
 
ESTRUCTURA DEL CURS

1. Mòdul Online: TEMARI + EXAMEN ONLINE (que equival al 30% de la nota)
2. Mòdul presencial: EXAMEN PRESENCIAL ( que equival al 70% de la nota)
    Dins del curs, cal reservar la seu amb el dia i l'hora a la pestanya RESERVA D’EXAMENS PRESENCIALS

 
DESTINATARIS

- Opositors 👎🏼  i aspirants a les policies de Catalunya NO PODEN
- Policies


 
FORMA DE PAGAMENT
 
  25 hores40 hores
AFILIATS A LA FEPOLEl cobrament del curs es farà amb un càrrec al teu compte bancari on tens domiciliada la quota sindical30 €40 €
OPOSITORS--------------NO PODEN---------------------------------
UGTTransferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                     
30 €40 €
NO AFILIATTransferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                     

 
45 €55 €
 
MÉS INFORMACIÓ

Formació de la ICSI FEPOL
Av. Meridiana, 614, Barcelona
Tel. 933 426 810
📧 formacio@fepol.cat 
www.formacio.fepol.cat


 
 
INFORMACIÓ:

     INFRACCIONS PENALS
01. ATEMPTAT                                                                     
02. DELICTES DE RESISTÈNCIA
03. DESOBEDIÈNCIA GREU                                               
04. ALTRES IL. LÍCITS PENALS
05. DESORDRES PÚBLICS. TIPUS BÀSIC                       
06. AGREUJANTS DE DESORDRES PÚBLICS
07. DELICTE D’OCUPACIÓ D’OFICINES O LOCALS       
08. DESORDRES A DIVERSOS LLOCS O EN OCASIÓ DE
09. DANYS EN SERVEIS PÚBLICS RELLEVANTS           
10. DELICTE D’AFIRMACIÓ FALSA DE PERILL
      
     INFRACCIONS ADMINISTRATIVES
11. DESOBEDIÈNCIA I RESISTÈNCIA                                 
12. FALTA DE RESPECTE ALS AGENTS DE L’AUTORITAT     
Política de Cookies