Categories
 
Codi penal - PART ESPECÍFICA - Delictes contra les persones
30 €
 
40.0 € (opositors)
Matricula't
30 €
 
40.0 € (opositors)
 
Matricula't

DATES DEL CURS: Del 01 de juliol fins al 28 de juliol.

* Inscripcions com a màxim fins al dia 03 de Juliol.

Dies d’exàmens els dies 14 i 21 de Juliol 2021

On merita: Merita per totes les famílies ( USC – INV – SUPORT TÈCNIC). Tots els cursos meriten al Concurs General. Puntuació real 0,20 segons barem del C.M.E

PREU DEL CURS:

AFILIATS A LA FEPOL - 30 euros
POLICIA LOCAL AFILIADA A UGT – 30 euros
ELS OPOSITORS SI PODEN FER AQUEST CURS – 40 euros

AFILIATS A LA FEPOL: El cobrament dels curs, si estàs afiliat/da el fent mitjançant càrrec al teu compte bancari en el qual pagues la quota sindical.

POLICIA LOCAL AFILIADA A UGT una vegada acceptada la teva sol·licitud al curs, ens posarem en contacte amb vosaltres ( via email o telèfon) . El pagament es fa mitjançant ingrés o transferència bancària

OPOSITORS una vegada acceptada la teva sol·licitud al curs, ens posarem en contacte amb vosaltres ( via email o telèfon) .

El pagament es fa mitjançant ingrés o transferència bancària.

ABANS DE COMEÇAR L’INICI DEL CURS, FENT CONSTAR EL NOM COMPLET I EL CODI DEL CURS, els Policies Locals i els Opositors enviaran els comprovants al correu electrònic formacio@fepol.cat

Número de compte bancari: ES49 0081 0603 0000 0142 9443

COM ESTÀ ESTRUCTURAT EL CURS? Hi ha dos mòduls:

- Mòdul Online: Hi ha la guia d’alumne, el temari del curs, un test no avaluatiu i un Examen Online (que equival al 30% de la nota final)
- Mòdul presencial: Hi ha dos PDF, un amb les dates dels dies dels exàmens presencials, concretament 2 dies, vosaltres escolliu la que pugueu anar, l’horari, la seu, ... i l’altre PDF amb el correu electrònic del company que esta en la seu, heu d’enviar un correu perquè el tingui un control dels alumnes que aniran. L’examen presencial equival al 70% de la nota final del curs.

Per l'obtenció del certificat s’han de fer tots els tests del curs, tant els del MÒDUL ONLINE com el del MÒDUL PRESENCIAL          

01. HOMICIDI i les seves formes         

02. L’AVORTAMENT         

03. LESIONS  
    
04. LESIONS AL FETUS         

05. DELICTES RELATIUS A LA MANIPULACIÓ GENÈTICA

06. DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT         

07. TORTURES I ALTRES DELICTES CONTRA LA INTEGRITAT MORAL   
     
08. DE LA TRACTA D’ÉSSERS HUMANS         

09. DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT I INDEMNITAT SEXUAL  
    
10. DELICTE D'OMISSIÓ DEL DEURE SOCORS         

11. DELICTES CONTRA LA INTIMITAT, EL DRET A LA PRÒPIA IMATGE I LA INVIOLAVILITAT DE DOMICILI, DESCOBRIMENT I REVELACIÓ DE SECRETS               

12. DELICTES CONTRA L'HONOR         

13. DELICTES CONTRA LES RELACIONS FAMILIARS  
        
14. LLEI ORGÀNICA 10/1995 CODI PENAL - Llibre Segon – modificat amb la 1/2015
          
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis. Accepto
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí