Categories
 
 
CONVENI (2) Centro de Atención Tutorial de Barcelona (CATBCN)
Títol de Postgrau Universitari d’Especialització en Ciberseguretat: visió integral    
OFERTA AFILIADOS "FEPOL" ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES EN CENTRO COLABORADOR
Títol de Postgrau Universitari d’Especialització en Ciberseguretat: visió integral

Llama e infórmate “identificándote como afiliado a FEPOL a
secretaria@iu-laurentia.com  o al teléfono: 639756047
 
Important saber !!!

Es tracta d'una col·laboració de difusió amb avantatges pels nostres afiliats a la FEPOL.
⚠️ És obligació de l'afiliat: informar-se amb el centre docent certificador de quina és la titulació obtinguda i quina normativa regeix a la seva organització respecte la meritació d'aquesta titulació
 
Descripció

Us presentem el Títol de Postgrau Universitari d’Especialització en Ciberseguretat: visió integral; dirigit al col·lectiu d’afiliats de FEPOL.
 
Diploma: Son estudis als quals pot accedir qualsevol persona, però el diploma de Postgrau només es lliura a les persones que tinguin Grau Oficial o equivalent. La resta de professionals, obtindrà un diploma d’aprofitament.
Temàtica: En una societat on el desenvolupament de la tecnologia es cada vegada més important, també ho son les conseqüències que es deriven de l’aparició de la Cibercriminalitat.
 - Això provoca una manca de professionals capaços de localitzar i ajudar a interpretar els riscos derivats d’aquestes pràctiques.
 - Les organitzacions tan públiques com privades, necessiten de professionals formats amb les eines suficients per tal d’afrontar aquest problemes.
 
Amb aquest voluntat, des de la Universitat Europea IMF i amb el lideratge que suposa la implantació “Tech’s” a Andorra, neix aquest programa de Postgrau, essent el primer d’una sèrie de cursos a partir del qual formarem als millors professionals.
 
Preu: Sabedors de rang de preus d’ofertes formatives similars, pels membres de FEPOL, es fitxa un preu de matrícula de 1.800€.
 
Arxius annexos en aquesta oferta: Per poder accedir al programa i tenir reservada la plaça, s’ha d’omplir el formulari adjunt, juntament amb una copia del DNI i de la titulació que dona accés al Postgrau (en cas de disposar-la)
 
Contacte: Per qualsevol qüestió podeu posar-vos en contacte amb: secretaria@iu-laurentia.com o be trucar al 639756047.


        
 
Política de Cookies