Categories
 
 
acTIC Nivell 2 - Certificat INTERMIG (Totalment on-line)
El nivell 2, com a nivell de referència, inclou les 8 competències. No cal tenir acreditat l’1 per presentar-s’hi.   
Tens la possibilitat, voluntàriament, d'assistir a  una tutoria presencial.             
30 €
 
50 € (opositors NO afiliats)
75 € (no afiliats)
Matricula't
30 €
 
50 € (opositors NO afiliats)
75 € (no afiliats)
 
Matricula't
IMPORTANT!!! Cal adjuntar el comprovant del pagament al formulari de sol·licitud de matriculació. 

SI ETS OPOSITOR ADJUNTA CÒPIA DE LA INSTÀNCIA DE LA CONVOCATÒRIA, O EN CAS DE NO HAVER SORTIT PUBLICADA, COMENTA EL LLOC AL QUAL OPOSITES. 

Per dubtes/consultes sobre el curs us podeu adreçar a actic@fepol.cat
 
Tutoria

A causa de la incertesa que, per alguns de vosaltres, suposa afrontar la prova oficial, hem obert la possibilitat de poder assistir a UNA TUTORIA PRESENCIAL on us explicarem el funcionament de la prova oficial i donarem resposta a totes aquelles consultes que tingueu, també us farem un seguiment personalitzat dels vostres avenços en l’estudi.

Periòdicament, s'enviarà un correu electrònic amb les dates perquè feu la inscripció a la tutoria.
 
Forma't al nostre campus

FEPOL ofereix el curs de formació d'ACTIC en línia, on l'alumne podrà accedir a tot el temari, realitzar proves i exàmens d'autoavaluació durant un termini de sis mesos.

L'alumne decidirà el centre col·laborador on vol fer la prova definitiva, podent escollir la nostra seu com a lloc de l'examen presencial.

La taxa de dret a l'examen s'haurà d'abonar directament a la pàgina d'inscripció oficial de l'ACTIC: pàgina d'inscripció.
 
Pagament del curs
 
Fer l’ingrés del preu del curs al compte bancari 
 
Preu del curs
 PreuObservacions
Persones afiliades30 €Pagament mitjançant targeta o transferència
Familiars dels nostres afiliats30 €Pagament mitjançant transferència (fer constar el nom de la persona afiliada)
Opositors - MètodoA30 €Pagament mitjançant transferència (fer constar que ets alumne de MètodoA)
Opositors50 €Pagament mitjançant targeta o transferència
Personal d'administració de la DGP50 €Pagament mitjançant targeta o transferència
Persones No afiliades75 €Pagament mitjançant targeta o transferència
 
ES13 0182 8181 1202 0227 0841

S’haurà de fer constar NOM I COGNOMS – ACTIC EDICIO20.

IMPORTANT!!!   Cal adjuntar el comprovant del pagament al formulari de sol·licitud de matriculació al curs.

Uns dies abans de la data d’inici i un cop comprovat el pagament del curs l’alumne rebrà un mail amb les claus d’accés a la plataforma de formació.
 
Què és ACTIC?

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”.

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de setze anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador que s’avalua automàticament. La prova és telemàtica, encara que s’ha de fer en un centre col·laborador reconegut per la Generalitat, el qual garanteix que es fa en les condicions adequades. Hi ha més de 350 centres distribuïts per tot Catalunya, amb molta diversitat d’horaris d'avaluació. La sol·licitud d’acreditació i l’obtenció del certificat també són telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol·licitud.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció professional, l'accés a eines d’aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació professional.
 
Què s’avalua: trets destacats

Els entorns de treball a què es refereixen els continguts de l’ACTIC inclouen no solament els ordinadors personals clàssics, sinó el conjunt d'eines TIC (tenen en compte, doncs, les tauletes, els telèfons mòbils, els sistemes GPS...).

L'ACTIC avalua la competència digital de la persona i no les habilitats en l’ús de productes concrets (ja es tracti de maquinari o de programari). Incorpora el coneixement de conceptes essencials relatius a la societat de la informació, la societat en xarxa i la cultura digital. Un element fonamental que inclou són les bones pràctiques (orientades a l’eficiència, l’ergonomia, el medi ambient i el respecte als drets i al treball de les altres persones).

L'ACTIC entén les competències digitals com unes capacitats genèriques a partir de les quals la persona pot aprendre constantment i adaptar-se de manera dinàmica a un entorn canviant.
 
Característiques essencials de la prova

L’avaluació de les competències es fa mitjançant una prova automatitzada que té lloc en un centre col·laborador escollit per la persona aspirant. La xarxa de centres col·laboradors està estesa per tot el territori de Catalunya i ofereix horaris d’avaluació molt diversos. Podeu informar-vos sobre els centres existents i els horaris d’avaluació que ofereixen mitjançant el portal ACTIC, clicant l'opció Cercador de centres col·laboradors del menú Serveis ACTIC.

Entre els centres col·laboradors on pots realitzar l'examen, pots escollir la nostra seu de FEPOL situada a Carrer Malats, 27-31 | 08030 Barcelona.

La prova consisteix a resoldre en un temps concret un conjunt d’activitats (també anomenades preguntes) de diversos tipus que el sistema determina aleatòriament.

Les preguntes tenen un pes en la puntuació final que depèn de la seva complexitat i dificultat. Per a cadascun dels diferents certificats ACTIC (bàsic, mitjà o avançat) la tipologia de preguntes i el temps disponible és diferent.

Per superar la prova cal que la puntuació obtinguda sigui almenys el 70% de la puntuació màxima. Els exercicis resolts parcialment es puntuaran amb un criteri de proporcionalitat.

El desenvolupament de la prova efectuada s’emmagatzemarà d’una manera fiable i segura en un arxiu informàtic. Això permet revisar-la.

El nombre d'activitats i el temps màxim per fer la prova per al nivell 2 (certificat mitjà) són 100 minuts i 70 activitats.
 
El temps que triguen les preguntes a descarregar-se no es compta.

Pots ampliar aquesta informació a: https://actic.gencat.cat/ca/actic_informacio/actic_provaavac/                                                                                                                                       
El curs intermedi d'ACTIC inclou les següents competències:

C1 - Cultura, participació i civisme digital.

C2 - Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu.

C3 - Navegació i comunicació en el món digital.

C4 - Tractament de la informació escrita.

C5 - Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.

C6 - Tractament de la informació numèrica.

C7 - Tractament de les dades.

C8 - Presentació de continguts.                                                                                                      
Política de Cookies