Categories
 
 
Codi penal - PART ESPECÍFICA - Delictes contra les persones
30 €
 
40 € (opositors NO afiliats)
45 € (no afiliats)
Matricula't
30 €
 
40 € (opositors NO afiliats)
45 € (no afiliats)
 
Matricula't
(FEPOL011 /0424) CODI PENAL. PART ESPECÍFICA. DELICTES CONTRA LES PERSONES
(25 HORES) 


🗓️ Dates:  de l'1 al 30 d'abril de 2024
✏️
 Inscripcions: fins el dia 03 d'abril de 2024
🖥️
 Plataforma: plataforma fepol.yourcavee.com
☁️ 
 Modalitat: en línia + examen final presencial els dies 17 i 24 d’abril de 2024
🚔
 Famílies professionals moss@: Merita per totes les famílies. (USC – INVESTIGACIÓ – SUPORT TÈCNIC)
🥈 Puntuació: 0,10 segons barem de mossos. Tots els cursos meriten al CONCURS GENERAL I DE PROMOCIÓ.
 
ESTRUCTURA DEL CURS

1. Mòdul Online: TEMARI + EXAMEN ONLINE (que equival al 30% de la nota)
2. Mòdul presencial: EXAMEN PRESENCIAL ( que equival al 70% de la nota)
    Dins del curs, cal reservar la seu amb el dia i l'hora a la pestanya RESERVA D’EXAMENS PRESENCIALS

 
DESTINATARIS

- Opositors 👍🏻  i aspirants a les policies de Catalunya
- Policies

- Funcionaris de presons i sanitaris
 
FORMA DE PAGAMENT
   
  25 hores40 hores
AFILIATS A LA FEPOLEl cobrament del curs es farà amb un càrrec al teu compte bancari on tens domiciliada la quota sindical30 €40 €
OPOSITORS "AFILIATS"Transferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                                 
30 €40 €
OPOSITORSTransferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                                 
40 €50 €
UGTTransferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                     
30 €40 €
NO AFILIATSTransferència bancària al núm. de compte:                                  
ES07 0081 5084 0000 0167 4368                                            
- enviar després els comprovants al correu: formacio@fepol.cat                     
45 €55 €
 
MÉS INFORMACIÓ

Formació de la ICSI FEPOL
Av. Meridiana, 614, Barcelona
Tel. 933 426 810
📧 formacio@fepol.cat 
www.formacio.fepol.cat


 
 

Informació
 1. HOMICIDI I LES SEVES FORMES
 2. ASSASINAT
 3. INDUCCIÓ O COOPERACIÓ AL SUÏCIDI
 4. L’AVORTAMENT
 5. LES LESIONS
 6. DELICTES DE MALTRACTAMENT
 7. DELICTE DE BARALLA TUMULTUÀRIA
 8. EL CONSENTIMENT EN LES LESIONS
 9. TRÀFIC D’ÒRGANS HUMANS
 10. PROVOVACIÓ DE MENORS A AUTOLESIONAR-SE
 11. DISPOSICIONS RELATIVES A LES PENES EN ELS DELICTES DE LESIONS
 12. LESIONS AL FETUS
 13. DELICTES RELATIUS A LA MANIPULACIÓ GENÈTICA
 14. DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT
 15. LES DETENCIONS IL. LEGALS I EL SEGREST
 16. LES AMENACES
 17. COACCIONS
 18. MATRIMONI FORÇAT
 19. ASSETJAMNET “STALKING”
 20. ASSETJAMNET PER OBSTACULITZAR LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS
 21. DELICTE DE TORTUES I DELICTES CONTRA LA INTEGRITAT MORAL
 22. TRACTE DEGRADANT
 23. TRACTA D’ÉSSERS HUMANS
 24. DELICTE CONTRA LA LLIBERTAT SEXUAL
 25. CAPÍTOLL III DE L’ASSETJAMENT SEXUAL 
 26. CAPÍTOL IV DELS DELICTES D’EXHIBICIONISME I PROVOCACIÓ SEXUAL
 27. CAPÍTO V DELS DELICTES RELATIUS A LA PROSTITUCIÓ I A L’EXPLOTACOÓ SEXUAL I CORRUPCIÓ DE MENOR
 28. CAPÍTO VI DISPOSICIONS COMUNES ALS CAPÍTOLS ANTERIORS
 29. CODI PENAL. Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre , del Codi (Revisat d’acord a l’ultimes modificacions de la L.O 14/2022 i L.O 4/2023
   
Política de Cookies