Categories
 
 
 
NOU ÈXIT DE RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ FEPOL 2023
El 96% dels nostres CURSOS POLICIALS RECONEGUTS per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.   
NOU ÈXIT DE RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ FEPOL 2023
El 96% dels nostres CURSOS POLICIALS RECONEGUTS per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Des de l'any 2013 l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya reconeix activitats de formació contínua que organitzen altres entitats, a iniciativa pròpia, per a policies de Catalunya.

📓 L'Ordre INT/57/2013, de 27 de març estableix els requisits i regula el procediment de reconeixement d'activitats de formació contínua adreçades als cossos de policia de Catalunya promogudes per entitats alienes a l'ISPC.

🖥️ A la pàgina web de l’ISPC es troba un document en format EXCEL amb totes les activitats reconegudes des de l’any 2013 fins l’actualitat.  Aquesta eina serveix als tribunals dels concursos per verificar els diplomes.
 
Enllaç WEB ISPC: L'ISPC reconeix activitats de formació contínua que organitzen altres entitats a iniciativa pròpia per a policies i bombers.

🆗 Els diplomes dels cursos de la FEPOL han obtingut la resolució de reconeixement individual per a cada activitat formativa i tal com indica l’ordre al certificat consta els número de reconeixement de l'Institut.

⚠️ És per aquest motiu que l’ISPC fa molts anys que NO HOMOLOGA cursos, sinó que els IMPARTEIX directament o els RECONEIX. 

✅ Aquests cursos reconeguts són vàlids a l'administració local i autonòmica.


                    
 
Política de Cookies