Categories
 
Psicologia Del Testimoni
30 €
 
40.0 € (opositors)
Matricula't
30 €
 
40.0 € (opositors)
 
Matricula't

DATES DEL CURS: Del 01 d’octubre fins al 31 de d'octubre.

* Inscripcions com a màxim fins al dia 03 d’octubre

Dates d’exàmens els dies 20 i 27 d’octubre del 2020

On merita: Merita a la família d’ INVESTIGACIÓ.

Recordeu que tots els cursos meriten al Concurs General. Puntuació real 0,20 segons barem del C.M.E


PREU DEL CURS:

AFILIATS A LA FEPOL - 30 euros
POLICIA LOCAL AFILIADA A UGT - 30 euros
ELS OPOSITORS SI PODEN FER AQUEST CURS – 40 euros

- AFILIATS A LA FEPOL: El cobrament dels curs, si estàs afiliat/da el fent mitjançant càrrec al teu compte bancari en el qual pagues la quota sindical.
- POLICIA LOCAL AFILIADA A UGT una vegada acceptada la teva sol·licitud al curs, ens posarem en contacte amb vosaltres ( via email o telèfon) . El pagament es fa mitjançant ingrés o transferència bancària
- OPOSITORS una vegada acceptada la teva sol·licitud al curs, ens posarem en contacte amb vosaltres ( via email o telèfon) .
El pagament es fa mitjançant ingrés o transferència bancària.
- ABANS DE COMEÇAR L’INICI DEL CURS, FENT CONSTAR EL NOM COMPLET I EL CODI DEL CURS, els Policies Locals i els Opositors enviaran els comprovants al correu electrònic formacio@fepol.cat

Número de compte bancari: ES49 0081 0603 0000 0142 9443


COM ESTÀ ESTRUCTURAT EL CURS?

Hi ha dos mòduls:

- Mòdul Online: Hi ha la guia d’alumne, el temari del curs, un test no avaluatiu i un Examen Online (que equival al 30% de la nota final)

- Mòdul presencial; Hi ha dos PDF, un amb les dates dels dies dels exàmens presencials, concretament 2 dies, vosaltres escolliu la que pugueu anar, l’horari, la seu, ... i l’altre PDF amb el correu electrònic del company que esta en la seu, heu d’enviar un correu perquè el tingui un control dels alumnes que aniran.


L’examen presencial equival al 70% de la nota final del curs.
Per l'obtenció del certificat s’han de fer tots els tests del curs, tant els del MÒDUL ONLINE com el del MÒDUL PRESENCIAL     

01. INTRODUCCIÓ

02. ANTECEDENTS HISTÒRICS

03. PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA

04. LA MEMÒRIA DELS TESTIMONIS

05. DECLARACIONS

06. IDENTIFICACIÓ D’AUTORS  
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis. Accepto
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí